فیلمهای تولید

دستگاه های CNC(2)

دستگاه های CNC(2)
6 دی 1400
فولاد آسان
34

فرق بين NC و CNC

سيستمهای NC دارای سيستم كنترل برروی ماشين ابزار هستند كه اجازه می دهند تا برنامه ای خارج از ماشين تهيه شده، وارد گردد.برنامه های NC می توانند (برروی ماشين):
1- شروع و نگهداشته شوند.
2- اما نمی توانند بوسيله ماشينكاری تصحيح شوند.
ابعاد ابزارها و نگهدارنده های آنها از قبل در برنامه ها منظور می گردد و ماشينكاری بايد به اصول بسيار دقيق ابزارها و ابزارهای قيد و بستی را طبق اطلاعات داده شده نصب نمايد.

سیستمهای CNC

در اينگونه سيستم ها ماشين ابزار مجهز به يك كامپيوتر است و اين ماشينكار را نه فقط قادر می سازد تا برنامه های NC را اجراء نمايد بلكه به او اجازه می دهد تا خود برنامه را نوشته و پس از وارد نمودن آن ادقام به تصحيح آن نمايند.

سيستم مختصات كارتزين (متعامد)

اساس حركت تمامی دستگاههای سيستم مختصات كاتزين است.
عالباً ماشينهای NC دارای سه سپورت عمود بر هم می باشند. حركات پيشروی در راستای اين سه محور (سه سپورت) به طور ساده روی سيستم مختصات با محورهای موازی است با محورهای سپورت
به عنوان مثال يك شعب را درنظر می گيريم كه گوشه های آن يك سيستم مختصات كاتزين را تشكيل می دهد. نقطه صفر مختصات محل تلاقی گوشه ها كه دراينجا روی گوشه زيرين چپ قرار دارد.
كه محور X ها محور افقی، محور Yها راستای عمق قطعی كار محور Zها راستای عمود است. هر نقطه ای در روي اين مكعب دارای X و Y و Z مي باشد.
اين سيستم مختصات يك سيستم مختصات فضائی و سه بعدی با محورهای عمود بر هم می باشند. سيستم مختصات در بعضی از دستگاهها نمايانگر دو بعدی و در بعضی ديگر سه بعدی است.

سيستم مختصات سه بعدی

اگر بخواهيم يه قطعه سه بعدی را نشان دهيم نياز به سيستم مختصات سه بعدی داريم. طريق نامگذاری محورها بترتيب در جهت گردش دست راست يا (قانون سه انگشت دست راست). هر محور دارای جهت و مقادير مثبت و منفی است.
سيستم مختصات دو بعدی:
اين سيستم مختصات دارای محورهای X و Y است و با اين سيستم مختصات می توانيم محل دقيق نقاط به طور كلی در قطعه را مشخص كنيم.
سيستم مختصات قطبی 2:
اگر يك صفحه افقی را درنظر بگيريم هر نقطه از اين صفحه دارای فاصله قابل اندازه گيری ق از نقطه قطب مختصات می باشد.

مثلاً اگر مطابق شكل روبرو فاصله P و نقطه مركز را درنظر بگيريم اين نقطه P با محور ثابت مثلاً محور Xها را ويران می سازد در اين زاويه را قابل اندازه گيری است بنام C می باشد.
زاويه C در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت اندازه گيری می شود. مختصات قطبی برای سوراخهايی كه روی دايره تقسيم قرار دارد بيشترين كاربرد را دارد.

سيستم مختصات ماشين 1 و 2
در موقع برنامه نويسی بايد فرض كنيم كه قطعه ثابت است و ابزار در سيستم مختصات حركت می كند. اين عمل باعث می شود كه كنترل ابزار راحت باشد. (ولي نبايد فراموش كرد كه در واقع قطعه كار داراي حركت است). لازمه ماشينكاری يه قطعه بوسيله برنامه NC بكار گرفتن يك سيستم مختصات برای ابزار است. باز بايد توجه كرد كه جهت عمليات با توجه به فرم بالا و چه اگر فرض هم نكنيم در هر دو حالت يكسان است. وقتی كه يك مسير را برنامه ريزی می كنيم فرض بر اين ميگيريم كه قطعه كار ثابت و نقض ابزار حركت خواهد كرد. اين نوع عمليات را حركت نسبی ابزار می نامند.
پس نبايد فراموش كرد كه در موقع ماشينكاری يك قطعه بوسيله برنامه NC يا CNC بكاربردن يك سيستم مختصات برای ابزار خيلی ضروری است.

حتی در ماشينهای تراش هم قطعه كار را ثابت درنظر مي گيريم و برای ابزار يك سيستم مختصات قرار داده می شود. قطعه مطابق شكل (21) طوری جا داده می شود كه محور Z منطبق با محور ماشين (محور دوران) بوده و مقادير X و Y همواره مقاديری مساوی دارند لذا Y در تراش بكار گرفته نمی شود.
محور برش همان محور X است و محور طول محور Z است.
مقادير X همواره برحسب قطر كار بيان می شود. در ماشينهای ابزار محور Z منطبق بر محور كله دهی يا موازی با آن است. يا به عبارتی موقعيت محور Zها با راستای كار مطابقت می كند.
ماشينهای CNC غالباً برای انواع مختلف حركتهای ساخته می شود.

 

 

پس براي قطعات پيچيده مختصات و راستاهای پرخشی ديگری را لازم است. اين مختصات و راستاها روی سيستم مختصات كارتزين بنا می شود. همچنين جهت حركت محورهای دستگاه براساس حركت محور (اسپندل) تعريف شده است.
براي پيدا كردن مكان دستگاهها نسبت به محور مختصاتشان دو راه وجود دارد.
1- مختصات مطلق
كه در اين نوع مختصات نقاط مختلف نسبت به يك محور ثابت صفر است و موقعست قطعی از نقطه X0 و Y0 در گوشه سمت چپ پايين سيستم اندازه گيری می شود.
2- مختصات نسبی

در اين نوع نقطه صفر با محور جابجا می شود و مختصات هر نقطه نسبت به نقطه قبلی محاسبه می گردد. اكثر دستگاههای CNC دارای يك سيستم مختصات از پيش تعريف شده می باشند بنام سيستم مختصات دستگاه.
مبداء اين سيستم بنام مبداء دستگاه يا محل خانه صفر ناميده مي شود.
خانه صفر معمولاً در مركز تعويض ابزار دستگاه قرار دارد. قطعه كار جداگانه از سيستم مختصات برنامه ريزی می شود.

در برنامه محلی برای قطعه انتخاب می شود كه اين محل مبداء سيستم مختصات قطعی كار می شود. سيستم مختصات دستگاه و سيستم مختصات قطعه كار هرگز بر هم منطبق نخواهد شد. پس پيش از اجرای برنامه بايد سيستم مختصات دستگاه به سيستم مختصات قطعی كار منتقل شود. اين عمل را مبداء يا تعيين نقطه صفر می نامند كه به سه روش انجام می شود.
1- توسط اپراتور و با دشت   2- توسط نغيير محل صفر مطلق    3-استفاده از مختصات کاری

منبع:http://Www.collegeprozheh.ir

 

 

 

  1. مجموعه فولادآسان با چندین سال سابقه کار درخشان در حوزه فروش و تامین انواع اتصالات فولادی با بهره گیری از کادر متخصص و متعهد در حال فعالیت بوده است و این افتخار را دارد که نماینده انحصاری شرکت صنایع فولاد آسان در سطح کشور باشد.

ارتباط با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فولاد آسان میباشد.

طراحی سایت و سئو توسط شرکت آیوا وب